תקנון

My Real Quest

בכל שאלה לגבי האתר או פעילות החברה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה
בדואר אלקטרוני [email protected] או בטלפונים: 058-4088820, 058-4088810.

א. כללי

 1. החברה מציעה חדרי בריחה, וכן מוצרים ושירותים נוספים כפי שיפורטו באתר.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת.
 3. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם, וייתכן שיימצאו בהם שגיאות או אי דיוקים.
 4. המשתמשים אחראים לרכוש את הציוד והשירותים הדרושים להם כדי לגשת לאתר ולעשות בו שימוש.
 5. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק לציוד או מידע של המשתמשים כתוצאה משימוש באתר.
 6. החברה היא בעלת כל הזכויות באתר, כולל זכויות היוצרים, סימני המסחר וזכויות הקניין הרוחני האחרות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות שימוש מסחרי באתר או בתוכנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

ב. שימוש באתר

 1. אתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים.
 2. כל המשתמשים מוזמנים להשתמש באתר.
 3. החברה אינה מבצעת סינון או בדיקה של המשתמשים באתר.
 4. המשתמשים חייבים להשתמש באתר בתום לב ובדרך מקובלת.
 5. המשתמשים לא מורשים לעשות שימוש בלתי הולם, בלתי חוקי או מסחרי באתר.
 6. המשתמשים לא מורשים להעלות תוכנות, קוד, וירוסים או כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.
 7. המשתמשים מסכימים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה או דרישה הנובעת מהפרת תנאי תקנון זה.

ג. הזמנת משחק באתר

 1. על מנת להזמין משחק בחדר בריחה, עליך להיות בן 18 ומעלה.
 2. בחר את חדר הבריחה הרצוי ואת המועד הפנוי הרצוי.
 3. מסור את פרטיך האישיים, כולל שמך, מספר הטלפון, כתובת הדוא”ל ומספר השחקנים.
 4. לאחר ביצוע ההזמנה באתר ותשלום מקדמה תקבל מייל המאשר את הבטחת מקומך במשחק (אם לא קיבלת נא תבדוק תיקייה ספאם).
 5. עליך להיות זמין טלפונית במספר הטלפון שסיפקת לחברה.
 6. אם לא תתייצב למשחק ללא התראה של מינימום 24 שעות, החברה תגבה ממך דמי ביטול בסך של 100 ש”ח.
 7. אם חברה לא יכולה לספק את השירות מכל סיבה שהיא, סכום המקדמה מוחזר לך או לפני בקשתך עובר להזמנה אחרת.
 8. אם תגיע למשחק אך תסרב לשלם על המשחק על פי המחירון המפורסם באתר לפני כניסה למשחק, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ולגבות ממך דמי ביטול בסך של 100 ש”ח.
 9. החברה לא תישאה במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו ההזמנה של המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש לבצע את ההזמנה.

ד. ביטול הזמנה

 1. אתה יכול לבטל הזמנה בטלפון ללא דמי ביטול אם תעשה זאת 24 שעות לפחות לפני המשחק.
 2. אם תבטל את ההזמנה פחות מ-24 שעות לפני המשחק או שלא תגיע למשחק, תצטרך לשלם דמי ביטול בסך של 100 ש”ח.
 3. ישנם מספר מקרים חריגים שבהם החברה תוכל לבטל את ההזמנה שלך או למנוע ממך להשתמש בשירותים שלה, ללא דמי ביטול.
  אלה כוללים:
 • אם מסרת פרטים שגויים או חסרים בעת ההזמנה.
 • אם הפרת את תנאי תקנון זה.
 • אם ניסית לעשות מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע או לעודד עשייתו של מעשה בלתי חוקי.
 • אם ביצעת מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או במשתמשיו.
 1. כללי ביטול הזמנה אלה חלים גם על הזמנות שנעשו בטלפון או באמצעות שוברי תשלום או שוברי מתנה.

ה. מחירים

 1. המחירים המפורסמים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.
 2. החברה רשאית לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על ההזמנה שבוצעה.

ו. התנהגות

 1. החברה רשאית לקבוע כללי התנהגות בחדרי הבריחה ובזמן ההמתנה למשחק. כללים אלה יוצגו למשתתפי המשחק בחדר ההמתנה בטרם התחלת המשחק.
 2. משתתפי המשחק מתחייבים לציית לכללי ההתנהגות. הפרת כללי ההתנהגות על ידי משתתף עשויה לגרום לכך שהחברה תפסיק את המשחק ללא החזר כספי עבור המשחק.
 3. בחדרי הבריחה של החברה ובחללים אחרים במתחמי החברה מותקנות מצלמות הבטחה במעגל סגור. החברה תהיה רשאית להשתמש בתמונות ו/או צילומי וידאו ו/או הקלטות קול ו/או כל חומר אחר בהם מופיעים המשתתפים, לכל מטרה.
 4. משתתפי המשחק מתחייבים להימנע משתיית אלכוהול ו/או משימוש בסמים טרם הגעתם למיקום המשחק. מפקחי המשחק יהיו רשאים לא לאפשר את השתתפותם של המשתתפים במשחק, לבטל את ההזמנה ולגבות דמי ביטול.

ז. אחריות

 1. תנאי תקנון זה ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר ובמערכת ההזמנות הממוחשבת והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין החברה.
 2. אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה על ידי המשתמש בגין הזמנתו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הנובע מהשימוש באתר או במערכת ההזמנות, למעט נזק שנגרם בזדון על ידי החברה. נזק ישיר הוא נזק שניתן לחזות אותו, כמו למשל נזק שנגרם בשל אובדן רווחים. נזק עקיף הוא נזק שלא ניתן לחזות אותו, כמו למשל נזק שנגרם בשל אובדן זמן או עוגמת נפש.
 3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות של כל הצדדים.
 4. המשתמש מסכים לוותר על כל זכות לתבוע את החברה, בעלי עניין בה, עובדיה או מנהליה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה, כולל שכר טרחה משפטי, שנגרמו כתוצאה מהפרת תנאי התקנון על ידי המשתמש.
 5. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה, בעלי עניין בה, עובדיה או מנהליה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה, כולל שכר טרחה משפטי, שנגרמו כתוצאה מהפרת תנאי התקנון על ידי המשתמש.

ח. אבטחת מידע והגנת הפרטיות

 1. החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.
 2. החברה עושה את מירב המאמצים כדי להגן על פרטיות המשתמשים, אך היא לא יכולה להבטיח 100% חסינות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע, לא תעמוד למשתמש כל טענה או תביעה כלפי החברה.
 3. המשתמש מסכים כי החברה רשאית להגביל או לחסום את המידע שלו, אם הוא עשה שימוש במידע בניגוד להוראות הדין או התקנון. במקרים האלו החברה רשאית גם למסור את פרטיו של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, אם היא תמצא זאת לנכון.
 4. המשתמש מסכים שהחברה תשתמש במידע שהוא מסר לה לצורכים מסחריים, כגון דיוור, פרסומות, הודעות ומבצעים.
 5. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לשימוש במידע שלו בכל עת, על ידי שליחת הודעת ביטול לדואר האלקטרוני [email protected]

ט. תוכן צד שלישי

 1. החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות או לשלמות של תוכן צד שלישי המופיע באתר.
 2. המשתמש מסכים שכל ההתכתבויות, חוות דעת, דירוגים, הערות ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר הן פומביות ואינן תקשורות פרטיות.
 3. המשתמש מסכים שכל המידע שהוא מפרסם באתר אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי.
 4. המשתמש מקנה לחברה את הזכות לעשות שימוש בכל מידע שהוא מפרסם באתר, לרבות חוות דעת, דירוגים, הערות ו/או כל מידע אחר, לצורך קידום מכירות, פרסום ו/או לכל מטרה חוקית אחרת.
 5. החברה רשאית לבקר, לפקח, למחוק ולעקוב אחר כל תוכן באתר, לרבות תוכן של צד שלישי, בכל עת.
 6. החברה רשאית להסיר כל חומר של צד שלישי מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

י. זכויות החברה

 1. אם החברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות שלה על פי התקנון, זה לא אומר שהחברה ויתרה על הזכות שלה.
 2. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.
 3. סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואל ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

יא. ביטול הסכם

 1. החברה יכולה לבטל את ההסכם בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה אינה חייבת להודיע למשתמש הקצה על ביטול ההסכם.
 3. ביטול ההסכם לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול ההסכם, כגון תניות הנוגעות לזכויות קניין רוחני, אחריות וכו’.

* הכתוב מתייחס באופן שווה לכל מין, ומנוסח בלשון זכר לנוחות בלבד.